AKTUALITY

Představujeme program: Lucie Barošová – Beseda o půdě

Beseda o půdě

Bez půdy by nebylo života. Naši předkové skládali o „rodné hroudě“ stovky písní, nazývali ji matkou. Je to jeden z nejcennějších fenoménů, který na Zemi existuje, přesto o něm víme velmi málo. Lucie Barošová přináší za doprovodu hudebního nástroje příběhy o historii vztahu člověka ke krajině v běhu tisíciletí. Dějiny dobře popisují příčiny vzniku mnohých jevů v přírodě, které dnes s obavami zkoumají nejlepší vědecké týmy. Pojďme si spolu povídat o polnostech, zahradách, lesích i řekách.

Lucie Barošová

Můj život nejlépe charakterizuje slovo pestrost. Mám mnoho zájmů, prošla jsem různými zaměstnáními i podobami OSVČ a žila jsem na venkově i ve městech.

Usiluji o zkvalitnění života lidí, zvířat i rostlin – nejen v naší zemi. Využívám svoji kreativitu: Píšu a kreslím, umím také lidi zaujmout a komunikovat s nimi.

www.luciebarosova.cz