AKTUALITY

Představujeme program: Druid Doran – Duchovní život Keltů

druid doran

Přednáška – Duchovní život Keltů

Bohové a bohyně, kolo roku, rituály, plodnost země, posvátná a magická místa, uctívaná zvířata… Přednáška má dvě roviny, které se vzájemně prolínají. Jednak se budeme zabývat náhledem z hlediska historie. Ale také si řekneme o současných lidech, kteří se zabývají keltskou mystikou a keltskou tradicí.

Doran

Příznivec keltské historie a pokračovatel keltské tradice, který se kdysi vydal na druidskou cestu (zejména v rámci neformálního uskupení Keltské prameny).
Doranovo motto: Oddělit podstatné od nepodstatného, nebrat vše smrtelně vážně a mít nadhled.

www.keltskeprameny.cz