Zde naleznete úplné OBCHODNÍ PODMÍNKY a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Tyto obchodní podmínky je doplňují ve vztahu k nákupu vstupenek na festival Vílí kruhy.

Organizátorem Festivalu Vílí kruhy, který se koná 3.září 2022 v Radoškově (dále „festival“), je
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Petra Herajtová
se sídlem Kotlářská 43, Brno, 60200
identifikační číslo: 02034425

Vstupenky na festival lze zakoupit pouze prostřednictvím webových stránek http://vilikruhy.cz a to předem. Na místě zakoupit vstupenky nebude možné.

Vstupenka kupujícího opravňuje ke vstupu na festival a účasti na programu. Případné individuální konzultace a terapie s účinkujícími jsou na domluvě s konkrétním účinkujícím a organizátor festivalu do nich nijak nezasahuje.

Vstupenky bude možné zakoupit ve třech vlnách:
  • první vlna 1490 Kč (pouze prvních 10 vstupenek)
  • druhá vlna 1690 Kč (po vyprodání prvních 10 vstupenek do 15.7.)- prodlouženo do 17.7.!
  • třetí vlna 1890 Kč (15.7.-30.8.)

Kupující je povinnen uhradit vstupenku do 5 pracovních dnů po objednání. Pokud tak neučiní, bude jeho žádost stornována a vstupenka vrácena zpět do předprodeje.

Vstupenka na festival je nepřenosná a vázaná na jméno. Pokud se kupující nebude moci z nějakého důvodu festivalu zúčastnit, je možné vstupenku převést na jiného účastníka a to kdykoli do 31.8.2022 po domluvě s organizátorem – pouze formou e-mailu na admin@angelumlucis.cz.

Storno podmínky

Pokud se kupující nebude moci z jakýchkoli důvodů festivalu zúčastnit, je možné vstupenku vrátit. Žádost o storno vstupenky je třeba zaslat na e-mail admin@angelumlucis.cz. Storno pomínky jsou následující:

  • při vrácení vstupenky do 30.6. bude kupujícími vráceno vstupné v plné výši
  • při vrácení vstupenky od 1.7. do 31.7. činí storno poplatek 50% (kupujícímu bude vráceno 50% zaplacené částky)
  • při vrácení vstupenky od 1.8. do 3.9. činí storno poplatek 100% (kupující ale může vstupenku bezplatně převést na jiného účastníka po domluvě s organizátorem)

Bylo-li ke vstupence zakoupeno také stravné (viz níže), bude vráceno podle stejných podmínek a se stejnou výší storno poplatku jako vstupné.

Organizátor festivalu se zavazuje vrátit vstupné (nebo jeho poměrnou část) na bankovní účet kupujícího do 7 pracovních dní od obdržení žádosti o storno.

Stravné a storno podmínky stravného

Ke vstupence je možné přikoupit si také vegetariánský oběd a večeři a to za cenu 200 Kč (dále „stravné“). Účastníkům, kteří si zakoupí stravné, budou u vstupu na festival vydány stravenky, na jejichž základě bude účastníkovi vydán oběd a večeře v čase uvedeném organizátorem v harmonogramu akce.

Bez stravenky nebude účastníkovi vydáno jídlo. Za případnou ztrátu stravenek zodpovídá účastník, jemuž byly vydány.

Stravu je možné zakoupit si ke vstupence i dodatečně a to kdykoli do 15.8.. Na místě stravenky nebude možné zakoupit.

Stravné je možné zrušit individuálně, aniž by účastník stornoval svoji vstupenku. Na stravné se vztahují stejné storno podmínky, jako na vstupenky:

  • při zrušení do 30.6. bude kupujícími vráceno stravné v plné výši
  • při zrušení od 1.7. do 31.7. činí storno poplatek 50% (kupujícímu bude vráceno 50% zaplacené částky)
  • při zrušení od 1.8. do 3.9. činí storno poplatek 100% (kupující ale může stravené bezplatně převést na jiného účastníka po domluvě s organizátorem)
Pravidla akce

Festival je určen pro osoby starší 18 let. Po domluvě s organizátorem akce je možné, aby se akce účatnila osoba starší 15 let v doprovodu zákonného zástupce po zaplacení standardního vstupného. Vstup osobám mladším 15 let není doporučen, v individuálním případě nás ohledně účasti dětí můžete kontaktovat na výše uvedeném e-mailu.

Festival se bude konat za jakéhokoli počasí. V případě špatného počasí nevzniká nárok na vrácení vstupného.

Organizátor si vyhrazuje právo vykázat z akce účastníka, který bude významně narušovat chod akce a/nebo opakovaně neuposlechne pokynů organizátorů nebo majitele pozemku a/nebo poruší platné zákony České republiky a to bez nároku na vrácení vstupného.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit program akce, o čemž ale vždy informuje účastníky. Pozměněním programu akce nevzniká nárok na vrácení vstupného.

Organizátor je oprávněn akci zcela zrušit, o čemž informuje účastníky nejpozději 2 dny před konáním akce, tj. 1.září. V tom případě vrátí účastníkům v lhůtě maximálně 7 pracovních 100% vstupného.